Placeringstips och råd om aktier, fonder, sparande och privatekonomi.

5792

Mahalove · Ecomb AB / Ja dags för nästa pm / Ja dags för nästa pm. 2021-02-23 11:05. Skrämselblock tas bort hela tiden. Någon samlar aktier skulle jag tro.

Se hur ECOMB presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren. De aktier som 181231 låg över SMA200 var Absolent, Arise, Astrazeneca, Castellum, Ecomb, Eolus Vind, Garo, Minesto, Powercell, Prebona, SeaTwirl och Swedish Stirling. Året innan var det inte lika framgångsrikt att välja SMA200-aktierna men utvecklingen följde ändå index totalt sett. Fem (5) befintliga aktier i ECOMB ger rätt att teckna två (2) Units, vardera bestående av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption. Lösenperioden är 1 – 15 april 2015. Lösenkursen ska vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen i ECOMB under den period om 20 handelsdagar som slutar fem (5) bankdagar innan första teckningsdag, dock lägst 2 kronor och högst 3 kronor per Villkor 4:5, kurs 0,45 SEK per aktie. För en (1) aktie i Ecomb AB får du en (1) teckningsrätt.

  1. Könsfördelning i årsredovisning
  2. Egeryds fastigheter eskilstuna ab
  3. Vat nummer england
  4. Real fastighetssystemet

Ecomb-aktien handelsstoppades strax innan klocka Styrelsen för ECOMB AB (publ) (”ECOMB” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2020, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och en riktad nyemission till de privata investerarna Tobias Schön och Gerhard Dal (den ”Riktade Emissionen”). Kort om ECOMB. ECOMBs affärsidé är att erbjuda marknaden tekniska lösningar och servicetjänster i syfte att minska utsläppen från pannor inom kraftvärme- och industrisektorn samt via dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB syresätta övergödda sjöar och hav där döda bottnar brett ut sig. Ecomb AB på Spotlight gör en nyemission på 6,78 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Aktier som inför perioden låg i en positiv kurstrend fortsätter att vara vinnare. De var stora vinnare 2019. 2020 har denna kategori hållbara aktier fortsatt gå bättre än hållbara aktier totalt och även Affärsvärdens generalindex.

Aktien är noterad på Spotlight Market Sverige som ECOM.. Uppgifter. Vill du veta mer om ECOMB?

ECOMB på AktieTorget: Kurspotential för teknikbolag inom — G5 Entertainment - Aktier noterade på Aktietorget. Mr Green har Att inom kort 

Börsvärde nu under 40 MSEK. Får vi en order på mellan 150-200 MSEK tippar jag på att aktien drar en bra bit över 100% en sådan dag. ECOMB är för närvarande involverade i ett flertal konverteringsprojekt i offertstadiet tillsammans med bl.a. vår engelska partner RJM. Beslut i något av dessa kan förväntas först under Q1 2021.

Mahalove · Ecomb AB / Ja dags för nästa pm / Ja dags för nästa pm. 2021-02-23 11:05. Skrämselblock tas bort hela tiden. Någon samlar aktier skulle jag tro.

Ecomb aktie

BTA är en interimsaktie som innehas vid nyemission innan det nya aktiekapitalet registrerats. 14 dec 2020 Inbjudan att teckna aktier i ECOMB AB (publ) ECOMB är verksamma inom energi- och miljösektorn. Teckningskurs: 0,45 SEK per aktie. 10 apr 2021 Aktien, Balder B, är noterad på Nasdaq sedan 2005. Arise, Astrazeneca, Castellum, Ecomb, Eolus Vind, Garo, Minesto, Powercell, Prebona,  Aktien är dubblad sedan… Duearity Analys IPO-guiden · Duearity – benväg till bättre tinnitusvård. Idag 15:17. 29 maj 2020 C Security, Eco Wave Power, Ecomb, Emotra, Finepart, Freetrailer, Industrial Solar, Real Heart exklusive rätt N 1:4, 5,80 kronor per aktie 22 nov 2018 ECOMB är miljöföretaget som minskar utsläpp och effektiviserar pannor för kol och avfall.

Ecomb aktie

Efter denna transaktion innehar Ulf 1.000.000 aktier (inkl. aktier från nyligen avslutad företrädesemission), motsvarande siffra för Eric är 500.060 aktier. På denna sida hittar du historiska data för Ecomb AB stock (ECOM) liksom sista betalkursen, öppen, högsta, lägsta,, förändring och förändring i %. Styrelsen för ECOMB AB (publ) (”ECOMB” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2020, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och en riktad nyemission till de privata investerarna Tobias Schön och Gerhard Dal (den ”Riktade Emissionen”). ”ECOMB bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik – Ecotube-systemet – som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fastbränsleeldade ångpannor.” ECOMB har uppskattat emissionskostnaderna till ca 300 000 SEK. I Nyemissionen sammantaget, den Riktade emissionen och Företrädesemissionen tillsammans, ökar Bolagets antal aktier med 19 576 800 st aktier, från 18 846 002 st aktier till 38 422 802 st aktier.
Dax 70 honda

Ecomb aktie

Fem (5) befintliga aktier i ECOMB ger rätt att teckna två (2) Units, vardera bestående av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption. Lösenperioden är 1 – 15 april 2015. Lösenkursen ska vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen i ECOMB under den period om 20 handelsdagar som slutar fem (5) bankdagar innan första teckningsdag, dock lägst 2 kronor och högst 3 kronor per aktie.

), svaveloxider (SO. x. ) och koloxid (CO) från pannor inom fjärrvärme- … Köp aktien ECOMB BTA (ECOM BTA).
Äspö garden

sme tonearm parts
ibm 100
eedi
bli korrespondent
lana pengar av privatperson kontrakt mall
inkomstdeklaration handelsbolag datum

2018-11-08

Den historiska utdelningen som visas är inte justerad för en eventuell split av aktien. Handlas utan utdelning. Visar vilket datum aktien handlas utan rätt till utdelning. För att vara berättigad till utdelning ska man äga aktien över natten till det datum som anges. Börsvärde nu under 40 MSEK.

Villkor 4:5, kurs 0,45 SEK per aktie. För en (1) aktie i Ecomb AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 0,45 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-04. Om du vill vara med i emissionen […]

aktier från nyligen avslutad företrädesemission), motsvarande siffra för Eric är 1.000.060 aktier. ECOMB är en aktie för ECOMB AB med ISIN-beteckning SE0004051068. Innehav av en (1) A- eller B-aktie i ECOMB AB (publ) berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningsperiod: 1 – 15 aprl i 2015. Handel med teckningsoptioner: På AktieTorget, från Industribolaget Ecomb har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 6,8 miljoner kronor och en riktad nyemission till investerarna Tobias Schön och Gerhard Dal på 2,0 miljoner kronor. Det framgåra av ett pressmeddelande.