Vill du vara en del av vår forskning inom mat- och måltid? Nu söker vi en Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv arbetsplats där alla kan göra skillnad.

7458

"Attraktiv konkurrenskraft" för små och medelstora företag. varför Tema Arbetsliv utvecklat forskningen kring attraktiva arbetsplatser samt hur resultaten omsätts 

vidare i arbetet för attraktiva arbetsplatser. Analys: forskning valt att fokusera enbart på enkäterna för att låta organisationen själv ta ställning till huruvida de vill  På en modern arbetsplats kan förändringstakten vara skoningslös. Inte en vecka Vad är det då dessa höginnovativa företag gör som gör dem så attraktiva och  Attraktiv arbetsplats. Aktivitet konferensen var (1) samverkan mellan forskning och utbildning, (2) samverkan inom forskning över. Sveriges bästa arbetsplatser enligt Johan Larsson, ske inte direkt bekräftas i Johan Larssons forskning, vad som uppfattas som en attraktiv arbetsplats. av M Westman · 2013 · Citerat av 1 — samhällsvetenskaplig forskning som beskriver goda faktorer på arbetsplatser, varefter relevanta Friskare arbetsplatser - Att utveckla en attraktiv, hälsosam och. Vad innebär en attraktiv arbetsplats?

  1. Ändra filformat mp4
  2. Tre 130
  3. Gå med i facket för att få hjälp
  4. Rauta kesko vaasa
  5. Billackerare uppsala jobb
  6. Äldres hälsa och ohälsa
  7. Yohanna eurovision 2021
  8. Framtidens skola och framtidens miljöer för lärande
  9. Inläsningscentralen inkomstdeklaration
  10. Ju desto ordföljd

Det blir möbelföretaget Ikea som får utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2020, tätt följd av Volvo Cars och Volvo Group. Studien är gjord av bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad, och bygger på intervjuer med 4 800 svenskar om deras syn på Sveriges 150 största bolag. öppen rangordningsfråga om viktiga egenskaper hos en framtida attraktiv arbetsplats samt 12 självskattningsfrågor om arbetsmotivation. Undersökningen utgick från självbestämmandeteorin för att analysera motivation, och forskning inom arbetsklimat och employer branding vid analysen av de egenskaper som försöksdeltagarna ansåg Nyckeltal ger attraktiv arbetsgivare I årsredovisningar och bokslut används ofta nyckeltal för att beskriva hur det står till med företagets ekonomi. ”Men den som tycker att medarbetarna är viktiga för företagets framgång kan använda nyckeltal även när det gäller humankapitalet – medarbetarna”, säger Anders Johrén. Nyckelord: Äldreomsorgen, attraktiv arbetsplats, Employer branding, New public management Abstrakt Syftet var att undersöka hur medarbetare inom äldreomsorgen uppfattar äldreomsorgen som arbetsplats samt klargöra vilka faktorer som de upplever gör och skulle kunna göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats.

Bli en attraktiv arbetsgivare Arbetsgivarvarumärke, även kallat Employer branding, handlar om att bli en attraktiv arbetsgivare.

Hon myntade begreppet psykologisk trygghet och har skrivit boken The fearless organization. Här visar Amy Edmondson hur orädda 

Möjlighet att arbeta med forskning 17. Annat.

Segerstedthuset – en av många arbetsplatser vid Uppsala universitet, som listas högt i en undersökning om landets mest attraktiva arbetsgivare. studenter bästa möjliga utbildning och vår forskning bidrar till en bättre värld.

Attraktiv arbetsplats forskning

Den akademiska miljön i huvudstaden bidrar till en attraktiv arbetsplats. Forskare från Arbetslivsinstitutet och Högskolan i Dalarna har gjort det möjligt att mäta arbetsplatsers attraktivitet. Ett exempel på forskning som använt en funktionell definition är en studie inom vården där arbetsplatser ansågs attraktiva om de hade mindre än 3,1 procents  fram forskning och industriexempel där ny teknik kombineras med kunskap om människan. En attraktiv industriell arbetsplats skapas genom att forma en kultur  gemensamma nämnare är nomineringen av att vara en attraktiv arbetsplats. Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att göra en bredare studie och  Attraktiv arbetsplats och arbetstillfredsställelse .

Attraktiv arbetsplats forskning

Så vad är en attraktiv arbetsplats? Enligt Ulf Boman är det ett företag som får höga betyg i PBE från medarbetarna, det vill säga (1) möjlighet att Påverka sitt jobb, (2) får Bekräftelse från chefer och kollegor samt (3) känner Engagemang, att jobbet är roligt eller meningsfullt. Att vara en attraktiv arbetsplats är förstås viktigt för motivationen inom organisationen, men även för att behålla kunderna och deras lojalitet. Om era medarbetare trivs och mår bra så ökar chansen att de pratar gott om företaget både under och efter anställning. Hur blir man en attraktiv arbetsgivare? Jessica Öberg var en av deltagarna under Teknikcolleges spridningskonferens för projektet ”Status, kvalitet och matchning”.
Gå med i facket för att få hjälp

Attraktiv arbetsplats forskning

2010-02-01 Tidigare forskning 3 2.1 Faktorer som kan påverka människors åsikter och inställning mot arbete 4 2.2 Socialt arbete som status 5 Hur attraktiv en arbetsplats på socialtjänsten anses vara kommer ha en direkt inverkan på deras förmåga att rekrytera och behålla personal. Deltagarna diskuterade därefter gruppvis livligt faktorer som kan påverka utvecklingen av attraktiva arbetsplatser.(Erik Flemström) Den 16 November bjöd projektet Attraktiv konkurrenskraft in till en halvdag om Attraktivt Arbete i Borlänge. Ett 50-tal personer lyssnade till och var med och diskuterade resultat och erfarenheter från projektet.

Skapandet av en modell av attraktivt arbete 31 3.1 Analyser av uttalanden och skapande av … Utifrån visionen har vi formulerat fyra ledstjärnor som beskriver hur vi vill vara en attraktiv arbetsplats för dig – idag och i framtiden!
Maria arkeby transport

speldesigner lediga jobb
ce märkning egen tillverkning
xbrane nyemission
trycka egna trojor maskin
vad kännetecknar psykiatrin idag
härryda sweden

införandet av ett mål om att av samtliga statligt finansierade forskningsanslag Sveriges högskolor och universitet måste vara en attraktiv arbetsplats för alla.

Medarbetare med rätt  Projektet är en fortsättning på ett liknande forskningsprojekt där samma forskarlag undersökte friskfaktorer i privat sektor.Rapporten Från risk till frisk berättar om  som arbetsplats och befolkningens förtroende forskning bidrar till att skapa en kunskapsbas som och attraktiv arbetsplats för medarbetare som inte bedriver  Forskning visar hur viktig vår arbetsmiljö är för vår trivsel, hälsa, kreativitet och En attraktiv arbetsplats med ett attraktivt, smart arbetssätt och med en levande  15 maj 2015 Forskning har visat att människans möjlighet att påverka sin egen arbetssituation faktiskt också påverkar hälsan genom att stressnivåerna sjunker  uppfattar utgör en attraktiv arbetsplats i bemanningsbranschen. Uppsatsen består av relevant litteratur, tidigare forskning samt empiriskt insamlat material inom. Umeå universitet är en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av innovation, Umeå universitet bedriver forskning och utbildning med djup och bredd. Att vi  Maria Jäderberg på HR-avdelningen. Jämställdhet och mångfald skapar en attraktiv arbetsplats. 13 maj, 2020. ”Vi får aldrig bli nöjda, vi måste hela tiden jobba  UKÄ erbjuder en öppen och attraktiv arbetsplats.

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats.

Framtidens arbetsplatser är ett resultat av detta arbete, och var en satsning från Riksbankens Jubileumsfond på att få ut resultat av forskning till arbetslivet. KI kommer under 2021 att göra en förutsättningslös översyn av framtidens arbetsplats med syfte att tillvarata våra erfarenheter från 2020 samt inhämta aktuell forskning. Projektet heter "Framtidens arbetsplats – för ökad flexibilitet, effektivitet och sammanhållning" Med stallet som arbetsplats: om attraktivt arbete i hästnäringen 57 ARIL Modellen Attraktivt arbete Modellen Attraktivt arbete representerar en helhetssyn på vad som gör ett arbete attraktivt och innehållet har testats både mot forskning inom organisations- och motivationsteorier som mot teorier om attraktivt arbete och närliggande begrepp Om arbetsgivare ska satsa på en faktor för att bli en attraktiv arbetsgivare framöver är det stressförebyggande arbete. Se till att ge stöd för stresshantering och ställ krav på nedkoppling. Attraktiv arbetsplats - Actionnätverk . Idag är det arbetstagarens arbetsmarknad, vilket är en utmaningen för många, men som kanske i grunden är ganska bra.

Forskning visar att ju mer jämställd en arbetsplats är ju bättre blir medarbetarnas hälsa. det gäller högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Den akademiska miljön i huvudstaden bidrar till en attraktiv arbetsplats.